Architekt obci


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vzájemná efektivní spolupráce mezi architektem a samosprávou obce je jedním z důležitých faktorů, který vedl vypisovatele k tomu, aby tuto spolupráci ocenili. Zejména pak, pokud taková spolupráce vede k dalšímu urbanistickému a architektonickému rozvoji daného území s respektem k tradicím, historii a názoru místních obyvatel.

Cena Architekt obci je udělována za dlouhodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Cena Architekt obci je vyhlášena společně se soutěží Architekt roku pořádanou společností ABF, a.s. Spojením této soutěže s mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH chce vypisovatel zdůraznit úzkou spojitost profesní a občanské integrity a význam etického rozměru podnikání v oblasti architektury.

Termíny

10. 5. 2024               uzávěrka nominací

květen 2024             jednání poroty, výběr finalistů

červen - září            prezentace finalistů na portále soutěže

30. 9. 2024              slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze

Kritéria hodnocení

Základními kritérii pro posouzení předmětu soutěže je zejména přínos spolupráce architekta a obce z pohledu:

•      kvality architektonického/urbanistického řešení a jeho udržitelnosti;

•      dlouhodobé vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a místních obyvatel;

•      přínosu pro kvalitu života obyvatel.

 

Kdo se může přihlásit

Do soutěže se může přihlásit obec i architekt či architektonické / urbanistické studio z celé České republiky. Oceněn bude tandem obec - architekt. 

 

Nominace pro rok 2024 

Musí být zaslány do 10. 5. 2024 sekretáři soutěže a musí obsahovat:

Přihlášková dokumentace musí obsahovat:

1/ Textová část

Textová část bude odevzdána ve struktuře a v rozsahu dle přílohy těchto soutěžních podmínek (přihláška).

2/ Obrazová část

10 - 15 ks fotografií staveb či snímky urbanistických dokumentů nebo počinu dokumentující výsledky spolupráce architekta a samosprávy obce s upřesňujícím popiskem (s poměrem stran 16:9 – šířka: výška, tedy 16x9 cm při rozlišení 300 DPI, maximální velikost 5 MB, ve formátu TIF nebo JPG, tisková kvalita (fotografie na šířku) - jpg nebo tiff v tiskové kvalitě.

Kam přihlášky zaslat

ABF, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Holešovice nebo přes ulozto/weetransfer apod. na e-mailovou adresu plskova@abf.cz (preferujeme digitální podobu přihlášky)

Aktuality

Seznam partnerů

Partneři

Záštita

Přihlášení k oděru novinek

Kontaktní informace

Napište nám dotazy, pochvaly, kritiku nebo pokud chcete vědět jakoukoli informaci, kterou jste na webu najít nemohli. Kontaktujte nás také, pokud byste rádi navázali jakoukoli formu spolupráce.

Adresa

Telefon

Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme Vám!

Sekretář soutěže

Ing. Alexandra Plšková
ABF, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice
Česká republika

E-mail: plskova@abf.cz
tel.:    +420 703 199 004
 

Mapa