Seznamte se s členy odborné poroty

Porota

Mgr. Radka Vladyková, Svaz měst a obcí České republiky

Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Petr Velička, Česká komora architektů

Doc. Ing. arch. Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Ing. arch. Jaromír Kročák, držitel ocenění Architekt obci 2020

Ivan Ryšavý, Moderní obec

Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D., rektorka ARCHIP, zástupce ABF

 


Mgr. Radka Vladyková

Radka Vladyková je výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí ČR. Působila ve funkci starostky města Jesenice u Prahy (9,2 tisíc obyvatel, okres Praha západ), pracovala i jako členka Legislativní komise SMO ČR. Vystudovala Metropolitní univerzitu Praha v oboru Evropská studia a veřejná správa.


Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. 

Josef Morkus je vedoucím oddělení koncepčního a metodického v odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Je zodpovědný za Politiku architektury a stavební kultury České republiky, významně se podílel na její tvorbě a vyhodnocuje i její naplňování. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, doktorát získal v oboru územní plánování. Více než 10 let působil na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. V porotě soutěže Architekt obci zasedal i v minulých ročnících.


Ing. Petr Velička

Petr Velička, praktikující autorizovaný architekt, místopředseda ČKA. Se svou ženou Markétou založili v roce 2004 ateliér M&P architekti – krajinářská architektura. Během 16 let byli několikrát oceněni v architektonických soutěžích a jsou nositeli několika ocenění za realizované stavby i osvětovou činnost. 


Mgr. Ivan Ryšavý

Ivan Ryšavý je šéfredaktorem odborného měsíčníku pro veřejnou správu Moderní obec. V médiích začal pracovat, ještě jako neplnoletý, 19. srpna 1968 jako redakční elév časopisu Universita Karlova. Největší část svého profesního života strávil na různých pozicích v Zemědělských (později Zemských) novinách a Hospodářských novinách. Od roku 2002 působí v Moderní obci. Je absolventem Fakulty žurnalistiky UK v Praze.


Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D. 

Po absolvování Fakulty architektury ČVUT v Praze v roce 1997 založila vlastní architektonickou praxi. Zároveň zahájila studium doktorandského programu v oboru Teorie architektonické praxe. V průběhu studia strávila semestr na The Oslo School of Architecture and Design v Norsku. Od roku 1999 spolupracovala s předním architektem a pedagogem Martinem Roubíkem v ateliéru GEM architects. Jejich model oceněného soutěžního návrhu na Velké egyptské muzeum v Gíze je součástí sbírek Národní galerie v Praze. V roce 2010 založila první mezinárodní soukromou vysokou školu architektury ARCHIP (Architectural Institute in Prague), kterou v současnosti vede. V minulosti pedagogicky působila také na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Katedře designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je členkou Pracovní skupiny pro vzdělání při České komoře architektů.