Seznamte se s členy odborné poroty

Porota

Mgr. Radka Vladyková, Svaz měst a obcí České republiky

Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. arch. Jan Kasl, Česká komora architektů

Doc. Ing. arch. Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Ing. arch. Anna Šlapetová, držitelka ocenění Architekt obci 2023

Ivan Ryšavý, Moderní obec

Zástupce ABF

 


Mgr. Radka Vladyková

Radka Vladyková je výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí ČR. Působila ve funkci starostky města Jesenice u Prahy (9,2 tisíc obyvatel, okres Praha západ), pracovala i jako členka Legislativní komise SMO ČR. Vystudovala Metropolitní univerzitu Praha v oboru Evropská studia a veřejná správa.


Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. 

Josef Morkus je vedoucím oddělení koncepčního a metodického v odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Je zodpovědný za Politiku architektury a stavební kultury České republiky, významně se podílel na její tvorbě a vyhodnocuje i její naplňování. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, doktorát získal v oboru územní plánování. Více než 10 let působil na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. V porotě soutěže Architekt obci zasedal i v minulých ročnících.


 

Mgr. Ivan Ryšavý

Ivan Ryšavý je šéfredaktorem odborného měsíčníku pro veřejnou správu Moderní obec. V médiích začal pracovat, ještě jako neplnoletý, 19. srpna 1968 jako redakční elév časopisu Universita Karlova. Největší část svého profesního života strávil na různých pozicích v Zemědělských (později Zemských) novinách a Hospodářských novinách. Od roku 2002 působí v Moderní obci. Je absolventem Fakulty žurnalistiky UK v Praze.