Seznamte se s členy odborné poroty

Porota

Mgr. Radka Vladyková, Svaz měst a obcí České republiky

Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. arch. Jan Kasl, Česká komora architektů

Doc. Ing. arch. Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Ing. arch. Aleš Burian​, držitel ocenění Architekt obci 2021

Ivan Ryšavý, Moderní obec

Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D., rektorka ARCHIP, zástupce ABF

 


Mgr. Radka Vladyková

Radka Vladyková je výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí ČR. Působila ve funkci starostky města Jesenice u Prahy (9,2 tisíc obyvatel, okres Praha západ), pracovala i jako členka Legislativní komise SMO ČR. Vystudovala Metropolitní univerzitu Praha v oboru Evropská studia a veřejná správa.


Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. 

Josef Morkus je vedoucím oddělení koncepčního a metodického v odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Je zodpovědný za Politiku architektury a stavební kultury České republiky, významně se podílel na její tvorbě a vyhodnocuje i její naplňování. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, doktorát získal v oboru územní plánování. Více než 10 let působil na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. V porotě soutěže Architekt obci zasedal i v minulých ročnících.


 

Mgr. Ivan Ryšavý

Ivan Ryšavý je šéfredaktorem odborného měsíčníku pro veřejnou správu Moderní obec. V médiích začal pracovat, ještě jako neplnoletý, 19. srpna 1968 jako redakční elév časopisu Universita Karlova. Největší část svého profesního života strávil na různých pozicích v Zemědělských (později Zemských) novinách a Hospodářských novinách. Od roku 2002 působí v Moderní obci. Je absolventem Fakulty žurnalistiky UK v Praze.


Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D. 

Po absolvování Fakulty architektury ČVUT v Praze v roce 1997 založila vlastní architektonickou praxi. Zároveň zahájila studium doktorandského programu v oboru Teorie architektonické praxe. V průběhu studia strávila semestr na The Oslo School of Architecture and Design v Norsku. Od roku 1999 spolupracovala s předním architektem a pedagogem Martinem Roubíkem v ateliéru GEM architects. Jejich model oceněného soutěžního návrhu na Velké egyptské muzeum v Gíze je součástí sbírek Národní galerie v Praze. V roce 2010 založila první mezinárodní soukromou vysokou školu architektury ARCHIP (Architectural Institute in Prague), kterou v současnosti vede. V minulosti pedagogicky působila také na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Katedře designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je členkou Pracovní skupiny pro vzdělání při České komoře architektů.