Výzva k zasílání nominací na cenu Architekt obci 2023

Do 21. července lze nominovat architekty, kteří se zásadním způsobem zasloužili o rozvoj některého ze sídel České republiky na ocenění Architekt obci. Cena je udělována architektovi a zástupci obce, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem přispěl ke vzniku kvalitní architektury a udržitelnému rozvoji dané obce.

 

Do soutěže Architekt obci lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti.

 

Soutěž pořádá každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec a společnost ABF, a. s. „Ocenění Architekt obci ukazuje, že spolupráce samosprávy a architektů výrazně pozvedá kvalitu prostředí obce a zlepšuje život obyvatel. Soutěž Architekt obci proto také podporuje práci městských architektů, a má přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, kterým je posilování úlohy městských a obecních architektů“, uvádí Josef Morkus z Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Nominace na ocenění Architekt obci 2023 posoudí odborná porota (Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Jan Kasl, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Daria Balejová, držitelka ocenění Architekt obci 2022, Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec, a dále zástupce ABF, a. s.). Slavnostní ceremoniál s předáním ocenění vítězi soutěže Architekt obci 2023 proběhne 12 září v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

 

Výkonná ředitelka Svazu města obcí ČR Radka Vladyková je přesvědčena, že úroveň veřejného prostoru je odrazem úrovně místní samosprávy a architektů. Každá obec je unikátní a je třeba společně vnímat její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných řešení.“

 

Laureátem loňského ročníku soutěže se stala architekta Daria Balejová, která byla oceněna za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Porota ocenila spolupráci samosprávy s architektkou při rozvoji svěřeného území, zejména při úpravách veřejných prostranství. Pozitivně byly vnímány také související aktivity, jako je propagace architektury i profese a osvěta v místním tisku, spolupráce s veřejností, s dětmi ze základní školy i se studenty vysokých škol.

 

Podpora funkce městského architekta

Architekt obci podporuje také fungování městských a obecních architektů, kteří se mohou se svými aktivitami do soutěže přihlásit. Ocenění má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, jímž je právě posilování úlohy těchto odborníků. Pozici městských architektů dlouhodobě propaguje i Česká komora architektů.

 

Vyhlášení výsledků soutěže Architekt obci proběhne dne 12. 9. 2023 společně s oceněním Architekt roku v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

_________________________________________________________________________________________

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

 

Zasílání nominací do 21. 7. 2023

Součástí nominace musí být popis spolupráce mezi obcí a architektem a představení přihlášeného díla nebo počinu včetně vlivu na okolní prostředí, udržitelnost a kvalitu života, doplněné fotografiemi. Formulář přihlášky je ke stažení ZDE.

 

Vypisovatelé

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec, ABF, a. s.

 

Hlavní partner

Veletrh FOR ARCH

 

Hlavní mediální partner

Moderní obec

 

Kontakt

Ing. Alexandra Plšková, tel.: 703 199 004, e-mail: plskova@abf.cz

www.architektobci.cz